Yangi o‘yinlar

 • Ozoda bog'

  Цель игры. Поддерживать чистоту и порядок в парке. Перед вами мир чистого парка. Как и в любом другом парке, в нашем парке есть парке есть посетители, которые очень любят намусорить, но при этом желают наблюдать вокруг себя чистоту. Ваша задача поддерживать чистоту в парке, иначе люди, просто, перестанут ходить в ваш парк. Для помощи в уборки вам предоставляется следующие инструменты: Мусорная корзина, совок, метла, и мусороуборочная машина. Если игрок не смотрит на одно из игровых полей, то на игровом поле то и время появляются мусорные кучи. В мусорная куча может содержать от 1 до 25 единиц мусора, и чем выше в ней единиц, тем больше куча. Для того что бы убрать мусор, наведите курсор мыши на мусорную кучу, и щелкните левой кнопкой мыши. За каждый щелчок в мусорную корзину опускается одна единица мусора. В мусорной корзину, в зависимости от усовершенствования, может помещаться определённое количество мусора. Если корзина переполнена, то необходимо произвести щелчок по изображению корзины, в левом нижнем углу игрового поля, тем самым запустив её отчистку. Отчистка занимает определённое количество времени, в зависимости от усовершенствования. Совок, убирает 2 единицы мусора, и кладёт их в корзину. Метла убирает 3 единицы мусора, но не помещает их в корзину. Мусороуборочная машина, полностью уничтожает одну кучу мусора, какой заполненной она бы не была. Усовершенствовать любой предмет вы можете в магазине, за очки которые вы зарабатываете в игре! Удачи!!

 • Matematik pazl

  Ikkinchi sinf o'quvchilari va undan katta yoshlilarga mo'ljallangan. Har bir kishi uchun o'z qobiliyatini sinab ko'rish foydadan xoli bo'lmaydi. O'yin davomida maydon ostida tasvirlangan bulutlarda yozilgan aniq natijalarni ko'rsatish lozim. Natijalarni misollar yordamida sichqoncha bilan maydonga olib kelamiz. Agar natija to'g'ri bo'lsa – suratning bir qismi ochiladi. Boshlang'ich harakat bilan barcha rasmlarni ochib chiqish o'yinning asosiy topshirig'i hisoblanadi. Avtorizatsiyadan o'tib o'ynash tavsiya etiladi. Natijalar saqlanadi va ularni yaxshilash hamda reytingda ishtirok etish mumkin bo'ladi.

 • So'z tuzing

  Berilgan barcha harflar yordamida so'z tuzing.

 • So'z

  Taklif etilgan so'zlardan to'g'risini tanlang.

 • Saralash

  Xotira mashqi o‘yini. O‘yin boshlanishida o‘yinchiga juft sonni xotirada saqlash imkoniyati beriladi. O‘yinga start berilgandan keyin o‘yinchi jonivorga oid raqamni to‘g‘ri ko‘rsatishi kerak bo‘ladi.

 • Matematik amallar

  Foydalanuvchiga matematik ifoda taqdim etiladi, ifodada bitta amal tushirib qoldirilgan. Foydalanuvchi quyidagi yetti amaldan birini tanlab, ifodani tiklashi lozim: qo`shish, ayirish, ko`paytirish, bo`lish, tenglik, katta yoki kichik belgisi. Ajratilgan vaqt ichida iloji boricha ko`proq ifodani tiklash lozim.

 • Mevalar

  Ziyraklikni talab etiladigan o‘yin. O‘yin dasturi mevani o‘zi tanlaydi va uni o‘yinchiga ko’rsatadi. O‘yin vazifasi esa lozim bo‘lgan mevani tutish sanaladi. Mevalar yuqoridan pastga tushadi, o‘yinchi esa lozim bo‘lgan mevani sichqoncha yordamida chaqiradi.

 • O'quv qurollari

  O’yinchidan aniq bir predmetga tegishli bo’lgan rasmli o’quv jihozini belgilash talab etiladi.

 • Maktab dasturidan savollar

  Mazkur ilovada turli mavzularga oid maktab savollari o’yin tarzida ifodalangan. Sizdan barcha savollarga to’g’ri javob berish talab qilinadi.

Eng yaxshi o‘yinchilar

Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit